58-100 ŚWIDNICA
ul. Westerplatte 40/2

9.00 - 16.00

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zasady ochrony danych osobowych

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

1.   Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykor-zystywane dane osobowe, jest Firma Inwestycyjna JW s.c. przy ul. Westerplatte 40/2, 58-100 Świdnica, NIP 8842802709, REGON 386561274, tel. 74/74 857 41 11,
zwana dalej „Administratorem”.

2.   Kontakt z Administratorem.
Z Administratorem można skontaktować się:
-korespondencyjnie Firma Inwestycyjna JW s.c. przy ul. Westerplatte 40/2, 58-100 Świdnica
Do Administratora można się zwrócić z każdym pytaniem lub wnioskiem, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.

3.   Cel przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
– marketingu bezpośredniego produktów (min. newsleterów) spółki Firma Inwestycyjna JW s.c.
– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży lokalu na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
– wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z postanowień rozporządzenia oraz zawartej umowy sprzedaży lokalu,
– dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lokalu,
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b  RODO.

4.   Udostępnianie danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za wyraźną zgodą, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom współpracującym, m.in. bankom, w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych, podmiotom zajmującym się obsługą gwarancyjną i obsługą rękojmi, podmiotom realizującym proces sprzedaży, podmiotom zajmującym się administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością.
Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.   Okres przetwarzania danych osobowych.
Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:
– wykonania umowy,
– obsługi gwarancyjnej i obsługi rękojmi,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
– do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6.   Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
– prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wymienione wyżej prawa można zrealizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia:
– korespondencyjnie: Firma Inwestycyjna JW s.c. przy ul. Westerplatte 40/2, 58-100 Świdnica

7.   Informacje dodatkowe
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej, za uprzednim powiadomieniem. Możecie Państwo nie wyrazić zgody na zmianę niniejszego dokumentu, co będzie jednoznaczne z usunięciem Państwa danych osobowych z naszego rejestru.

8.   POLITYKA COOKIES
Dla Państwa wygody Serwis www.jaskolscy.com używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, YouTube., Facebook, i inne.
Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje cookies:
sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej,
stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w nim (czas życia cookie) lub do momentu usunięcia go przez użytkownika.
Serwis www.inwest-hel.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.jaskolscy.com
cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie)
cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:
MS Internet Explorer 9
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera 8.0

Posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia” / ”Opcje internetowe” / ”Prywatność” / ”Zaawansowane” / ”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia” / ”Opcje internetowe” / ”Ogólne” / ”Usuń pliki Cookies”.

Firma Inwestycyjna JW s.c. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

Przykładowy układ mieszkań

83 m
C/0/02
58 m
E/2/08
66 m
D/1/05
71 m
E/0/03
67 m
C/0/03

Aktualności

Dołącz do nas i bądź na bieżąco 
  • aktualne zdjęcia z budowy
  • postęp prac naszych inwestycji
  • informacje o nowych projektach i reazliacjach
Firma Budowlana Jaskólscy s.c.

ul. Westerplatte 40/2, 58-100 ŚWIDNICA,
NIP
 884-279-56-94 REGON 382419792

Zapraszamy do naszej nowej lokalizacji Biura Sprzedaży – Zawiszów,
Bolesława Krzywoustego 29c/4 -Ogrody Zawiszów

telefon +48 74 857 41 11, e-mail biuro@jaskolscy.com

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
95 9527 0007 2005 8770 5000 0001

Zakład Budowlany Henryk Jaskólski w spadku – kontynuacja Budownictwo Witold Jaskólski,
ul. Westerplatte 40/2, 58-100 Świdnica
REGON: 890375297, NIP: 884-209-92-10

Świdnica

farby

Zawiszów

windy

Archicom

© 2024
Firma Budowlana Jaskólscy s.c.